“Bee Yards” At ArdıçAlanı, Dereköy, Kumlaca/ANTALYA – 2018


 

Project: BEE YARDS

"BEE YARDS" AT (JUNIPER AREA,DEREKÖY,KUMLUCA-ANTALYA/TUR)
"ARI SERENLERİ" (ARDIÇ ALANI,DEREKÖY,KUMLUCA-ANTALYA)

ANTIQUE & TRADITIONAL BEE YARDS (BEEHIVES)

 

~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/

“Seren”,which functions as a kind of shelter for bees and known as the natural honeycombs at the local area, is made of stone and wood (juniper wood) and it is a 3-4 meters high oblong structure. The roof is made of wood and its drips are very high in order to prevent the wild animal, especially bears, from reachingthe roof. “Kara kovan”, which is put on the roof and which performs the main function of the structure, is made by carving the trunk of juniper tree. The outcrops on the wood, which is used for construction of “seren”, function as a ladder to climb up the roof.
The “serens”, most beautiful samples of civil architecture and seen in Teke region (Korkuteli, Kumluca, Finike and Beydağları area) apart from Küçük and Büyüksöğle villages of Elmalı, have been losing their importance day by day.

~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/

Arılar için bir çeşit sığınak işlevi gören ve yörede doğal kara kovanların adı olarak kullanılan “seren”, taş ve ahşap (ardıç ağacı) yapı malzemesiyle inşa edilen, üç-dört metre yüksekliğinde dikdörtgen biçimli yapılardır. Çatısı ahşap malzeme ile inşa edilen serenin saçak kısımları, başta ayı olmak üzere vahşi hayvanların çatıya çıkmasını engellemek amacıyla uzun tutulmuştur. Çatı üzerine dizilen ve yapının asıl fonksiyonunu üstlenen “kara kovan”lar, ardıç ağaçlarının gövdesi oyularak yapılır. Serenlerin inşası sırasında kullanılan ahşap malzemenin dış cephedeki kısımlarında bırakılan çıkıntılar, çatıya çıkmada merdiven işlevi görür…..
Sivil mimarinin en güzel örneklerinden olan ve Elmalı’nın Küçük ve Büyüksöğle köyleri dışında, Teke yöresine dağılmış biçimde (Korkuteli, Kumluca, Finike ve Beydağları çevresi) bulunan serenler, gün geçtikçe önemini kaybetmektedir…

~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/

Links:
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNÜN YEREL MİMARİ MİRASI “ARI SERENLERİ”
Vernacular Architectural Heritage Of Turkish Folk Culture “Beeyards”

KIRSAL MİMARİNİN ÖRNEKLERİNDEN “SERENLER”İN COĞRAFİ AÇIDAN İRDELENMESİ

Advertisements

Thanks for following me

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.